Used VOLVO FM Trucks for Sale

2006 Volvo FM

£9,995 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeTipper
MakeVolvo
ModelFM
Axle Config8x2
Reg Year2006

2008 Volvo FM

£9,995 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeMunicipal
MakeVolvo
ModelFM
Axle Config8x4
Reg Year2008

2010 Volvo FM

£14,995 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeTipper
MakeVolvo
ModelFM
Axle Config6x4
Reg Year2010

2011 Volvo FM

£19,950 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeHook Loader
MakeVolvo
ModelFM
Axle Config8x4
Reg Year2011