Used VOLVO Trucks for Sale

2013 Volvo FMX

POA

CategoryRigid Trucks
Body TypeSpecialist Vehi...
MakeVolvo
ModelFMX
Axle Config6x4
Reg Year2013

2009 Volvo FM13

£8,995 +VAT

CategoryTractor Units
MakeVolvo
ModelFM13
Axle Config6x2
Reg Year2009

2009 Volvo FH12

£9,250 +VAT

CategoryTractor Units
MakeVolvo
ModelFH12
Axle Config6x2
Reg Year2009

2006 Volvo FM12

£9,995 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeTipper
MakeVolvo
ModelFM12
Axle Config8x4
Reg Year2006

2012 Volvo FH12

£10,995 +VAT

CategoryTractor Units
MakeVolvo
ModelFH12
Axle Config6x2
Reg Year2012

2002 Volvo B10M

POA

CategoryRigid Trucks
Body TypeBus
MakeVolvo
ModelB10M
Axle Config4x2
Reg Year2002

2011 Volvo FM 370

£19,950 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeHook Loader
MakeVolvo
ModelFM 370
Axle Config8x4
Reg Year2011

2007 Volvo B7R

POA

CategoryRigid Trucks
Body TypeBus
MakeVolvo
ModelB7R
Axle Config4x2
Reg Year2007

2010 Volvo FM 500

£22,995 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeSpecialist Vehi...
MakeVolvo
ModelFM 500
Axle Config6x4
Reg Year2010

2008 Volvo FH12

POA

CategoryRigid Trucks
Body TypeTanker
MakeVolvo
ModelFH12
Axle Config8x4
Reg Year2008