Used VOLVO Trucks for Sale

2009 Volvo FL

£6,450 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeDropside
MakeVolvo
ModelFL
Axle Config4x2
Reg Year2009

2005 Volvo FH12

£7,995 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeSpecialist Vehi...
MakeVolvo
ModelFH12
Axle Config6x4
Reg Year2005

2008 Volvo FH13

£9,995 +VAT

CategoryTractor Units
MakeVolvo
ModelFH13
Axle Config6x2
Reg Year2008

2008 Volvo FM

£9,995 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeMunicipal
MakeVolvo
ModelFM
Axle Config8x4
Reg Year2008

2010 Volvo FM

£14,995 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeTipper
MakeVolvo
ModelFM
Axle Config6x4
Reg Year2010

2010 Volvo FL

£16,995 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeTanker
MakeVolvo
ModelFL
Axle Config4x2
Reg Year2010

2011 Volvo FM

£19,950 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeHook Loader
MakeVolvo
ModelFM
Axle Config8x4
Reg Year2011

2007 Volvo B7R

£21,000 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeCoach
MakeVolvo
ModelB7R
Axle Config4x2
Reg Year2007