Used VOLVO Trucks for Sale

2005 Volvo FH12

£7,995 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeSpecialist Vehi...
MakeVolvo
ModelFH12
Axle Config6x4
Reg Year2005

2006 Volvo FL6

£13,995 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeTanker
MakeVolvo
ModelFL6
Axle Config4x2
Reg Year2006

2010 Volvo FL

£16,995 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeTanker
MakeVolvo
ModelFL
Axle Config4x2
Reg Year2010

2006 Volvo FM9

£20,000 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeTanker
MakeVolvo
ModelFM9
Axle Config6x4
Reg Year2006

2007 Volvo B7R

£21,000 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeCoach
MakeVolvo
ModelB7R
Axle Config4x2
Reg Year2007

2003 Volvo FM12

£25,000 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeTanker
MakeVolvo
ModelFM12
Axle Config8x4
Reg Year2003