Used VOLVO Trucks for Sale

2014 Volvo FE

£5,995 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeFlatbed
MakeVolvo
ModelFE
Axle Config4x2
Reg Year2014

2005 Volvo FH12

£7,995 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeSpecialist Vehi...
MakeVolvo
ModelFH12
Axle Config6x4
Reg Year2005

2009 Volvo FH13

£9,500 +VAT

CategoryTractor Units
MakeVolvo
ModelFH13
Axle Config6x2
Reg Year2009

2010 Volvo FL

£16,995 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeTanker
MakeVolvo
ModelFL
Axle Config4x2
Reg Year2010

2006 Volvo FM9

£20,000 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeTanker
MakeVolvo
ModelFM9
Axle Config6x4
Reg Year2006

2007 Volvo B7R

£21,000 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeCoach
MakeVolvo
ModelB7R
Axle Config4x2
Reg Year2007

2012 Volvo FM12

£25,000 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeTanker
MakeVolvo
ModelFM12
Axle Config8x4
Reg Year2012

2017 Volvo FL

£49,950 +VAT

CategoryRigid Trucks
Body TypeSkip Loader
MakeVolvo
ModelFL
Axle Config4x2
Reg Year2017